Fire kommunar og eitt reiselivsselskap skal lage ein plan for eit grønt transportsystem

Nordfjord-kommunane kan gå i gang med å lage ein felles strategi for framtidas grøne og klimavenlege transportsystem til lands, på sjøen og i lufta. Nordfjordrådet har nemleg fått tilskot frå Vestland fylkeskommune på 500.000 kroner til prosjektet «Grøn Transport Nordfjord».

Prosjektet «Grøn Transport Nordfjord» blir sett i gong, og Nordfjordfjordrådet har fått tilskot. Per Kjøllesdal, ordførar i Stryn, Leidulf Gloppestad, ordførar i Gloppen og Alfred Bjørlo, ordførar i Stad og leiar av Nordfjordrådet har allereie sagt ja til å delta. 

Nyheter

Stad, Stryn, Bremanger og Gloppen kommune og Visit Nordfjord har allereie sagt ja til å delta i prosjektet, og også andre partnarar vil bli inviterte med.