I Vanylven var det Framstegspartiet som fekk flest stemmer

Framstegspartiet låg på 31,4 prosent oppslutnad då 99,8 prosent stemmer frå området var telde opp.

Frp fekk felst stemmer i Vanylven kommune.   Foto: NTB

Nyheter

Etter Framstegspartiet kjem Senterpartiet med 20,6 prosent oppslutnad og deretter Arbeidarpartiet med 14,2 prosent. Blant stortingspartiene Vanylven har, har Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt lavast oppslutnad, med høvesvis 0,9 og 2,2 prosent.

Senterpartiet har også grunn til å feire i Vanylven. Dei har ei auke på 3,3 prosentpoeng samanlikna med resultatet for fire år sidan.
Verre er det for Høgre, som har ein nedgang på 7,6 prosentpoeng.