Skal forske på hjort på Nordvestlandet. Desse kommunane er med

Det er sett av pengar til eit prosjekt som skal gi ny kunnskap om hjorten på Søre Sunnmøre og i Nordfjord.

Hjortebestanden på Søre Sunnmøre og i Nordfjord skal no under lupa.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det er Nibio, Norsk institutt for bioøkonomi, som har styringa på prosjektet, og målet er å kartleggje korleis dyra bevegar seg, melder NRK Møre og Romsdal.