Skal tilsette person som kan utvikle kommunen sin bruk av velferdsteknologi

Stad kommune har dei siste åra delteke i fleire nasjonale prosjekt knytt til velferdsteknologi. No lyser dei ut ei stilling som kan drive dette arbeidet vidare.

Stad kommune har dei siste åra delteke i fleire nasjonale prosjekt knytt til velferdsteknologi. No lyser dei ut ei stilling som kan drive dette arbeidet vidare.   Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Både det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP), digitalisering av Alarmsentralen og det nasjonaleprosjektet Digital Heimeoppfølging (DHO) har vore viktige prosjekt knytt til utviklinga på velferdsteknologiområdet i kommunen.