Har du vore på Byfredag før? No er det avspark for julehandelen allereie neste veke

Fredag 5. november skal butikkane i Måløy og Deknepollen by på gode tilbud for å markere starten på julehandelen. Dagen vert kalla Måløy Byfredag.
Nyheter

– Måløy Byfredag er eigentleg eit kick-off for nye Måløy Byforening, der vi ønsker å få starta julehandelen tidleg, fortel rådgjevar i Måløy Vekst, Anette Botnmark Jahre.

Ønsket frå byforeininga er å skape ein handledag som kan oppfordre til å bruke byen og butikkane lokalt i julehandelen.

Vil motverke Black Friday-effekten

– Det er dessverre slik at julehandelen, dei siste åra, meir eller mindre har starta med Black Friday, fortel Jahre, og peikar på at handledagen skal vere ei slags motvekt til dette.

– Julehandelen har vore veldig intensiv frå slutten av november og inn mot jul. Så for butikkane sin del er det greitt å få spreidd det litt meir utover og få til ein hyggelig handel allereie frå neste veke, seier ho.

Byforeininga har fått signal frå nasjonalt hald om at det kan bli vanskeleg for butikkane å få tak i varer fram mot jul.

– Om ein ser noko no ein kunne tenkje seg å kjøpe til jul, er det lurt å starte handelen tidleg for å få tak i det ein ønskjer, seier Jahre.

Aktivitetar for dei minste

Byfredagen vert ikkje berre ein handledag. For å inkludere flest mogleg skal det også vere aktivitetar for dei minste.

– Det er ikkje meldt det beste vêret så det er litt begrensa kva vi kan få til utandørs, men vi prøvar å få til noko aktivitet likevel, seier Jahre.

Butikkane i Måløy sentrum og i Deknepollen vil ha tilbod for dei handlande denne dagen.

– Det er målet for den nye byforeining å foreine handelsstanden og at både Måløy og Deknepollen er ein handelsstad og under same paraply, fortel Jahre.

Programmet er ikkje heilt spikra enda, men det vert utvida opningstider i butikkane.