No begynner ambulansediskusjonen i Helse Førde

Helse Førde sitt styre behandlar i dag saka om ambulanseordning i ytre Bremanger som del av helseføretaket sitt forslag til ny prehospital plan. Fjordenes Tidende er sjølvsagt til stades i møterommet på Sunnfjord hotell.

Helse Førde sitt styre behandlar i dag saka om ambulanseordning i ytre Bremanger som del av helseføretaket sitt forslag til ny prehospital plan.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

Reaksjonane etter at Helse Førde ønskte å fjerne dagens ambulansebil i ytre og erstatte den med ambulansebåt har vore mange. Sjølv om den døgnbemanna ambulansebilen i kommunesenteret Svelgen skal bestå, opplever mange i ytre situasjonen som utrygg. Avstandane er lange, vegane er dårlege og Frøysjøen er lumsk.