Har planar og visjonar for 100.000 tonn laks på land

SOGN OG FJORDANE: Det er ikkje småtteri - planane i fylket om produksjon av kring 100.000 tonn matfisk av laks i lukka landanlegg. Men full finansiering let vente på seg.

MILJØFISK: Slik kan eit fullt utbygd Bulandet Miljøfisk bli sjåande ut. Dette prosjektet stikk seg ut i mengda ved at dei ikkje ønsker å bruke RAS-teknologi, men heller enklare løysingar med å utnytte det reine sjøvatnet i nærområdet.   Foto: Bulandet Miljøfisk

Nyheter

Så langt er det berre INC-eigde Havlandet RAS Pilot i Florø som er i drift og har slakta den første landproduserte storlaksen i vår region.