Rekordmange ville vere med å gjere Gloføykje klar til sommaren

foto