Norge ligg i verdstoppen på beinskjørheitsbrot. Det håpar revmatolog Anja å gjere noko med når ho no tek doktorgrad i faget

foto