Politi og politikarar skal jobbe saman for å unngå hatefulle ytringar og trugsmål mot folkevalde

foto