Har forhandla fram ny avtale med kortare tidsfrist for hotellet

foto