Den lokale forbundsleiaren meiner regjeringa også må ta eit internasjonalt ansvar for kvinner

foto