Mogleg kopling til Nordfjordeid-utbrotet: Eitt av dei påviste tilfella er ein person som testa seg ved Selje legekontor

foto