– Bør få status som kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

foto