Leverer kuttforslag som kan spare inn 64 millioner, men det vil ramme viktige sektorer hardt

foto