Har fjerna store mengder sitkagran frå landskapet

foto