Den gamle opplæringsbåten har blitt senior. Den nye kjem neste år

foto