Inviterer til konferanse for å diskutere ringverknadane av skipstunnelen