Passasjerane er evakuert, kaptein og besetning avhøyrt og båten er sikra for kvelden

foto