Vil informere naboane til skipstunnelen om prosess og avbøtande tiltak

foto