Vil informere naboane til skipstunnelen om prosess og avbøtande tiltak

foto
Foto: Kystverket