Fylkestinget krev løysing av fastlegekrisa

foto
– Vi må få ei løysing av fastlegekrisa no, seier fylkesordførar Jon Askeland. Fylkestinget har vedteke å sende ei fråsegn om fastlegeordninga til regjeringa ved helseministeren og helse- og sosialkomiteen på Stortinget.