Justisministeren svarer ikkje på spørsmålet: Bjørlo håper lokale forteljingar kan påverke

foto