Det blir en vindfull helg på kysten, og søndag blir det trolig full storm