«I mine tanker er skolen et historisk dokument på 100 års levd liv i gamle Vågsøy kommune. Har vi råd til å forkaste et slikt dokument?»

foto