Grugleder seg til å synge sammen med kjent barneband

foto