FHI er bekymra for koronabølge samtidig med influensatopp