Ber Raudt dokumentere manglande innsparing og dårleg matkvalitet

foto
– Vedtaket er gjort i budsjettvedtaket for 2021. Deretter har innsparingstiltaket vore gjenstand for ei administrativ vurdering og blitt kvalitetssikra av PwC, skriv ordføraren i eit svar til Daniel Henriksson i Raudt, som ønskte saken til ny politisk behandling. Foto: Gjert Myrestrand