Frå vikingrop til vikingsong – festdagane er i gong