Søker om å gjere dette til eit statleg sikra friluftsområde