Ingen kvinner har søkt på denne stillinga. Men det har 12 menn