Næringslivet i andre fylker presser på: – Få Stad skipstunnel ut i markedet!