– Hvorfor skal skolen med flest søkere og god oppfylling gi vekk elevplasser?