Frivillige gir dei tilsette i heimesjukepleia ein heilt ny arbeidskvardag: – Vi er ekstremt takknemlege for innsatsen

foto