Kim Rune har kome seg ut av heimekontoret – men ikkje så langt