Bebuarane flyttar i desember: – Ingen er tvinga til å flytte. Dette er heilt frivillig

foto