Fekk refs for fosterheimoppfølginga – no lukkar dei avvika