Forvirring om nytt finansutvalg: – Jeg var ikke klar over at vi hadde opprettet et slikt utvalg