– Om en skal endre på viktige rammevilkår for næringslivet må endringene være gjennomtenkt