3.300 innmeldte skader etter ferien – se tallene for Kinn, Stad og Bremanger