Sendte habilitetsspørsmålet vidare til juridisk avdeling