Har kome med alternativ plassering av basseng: – Vi trur at konseptet vårt er for godt til ikkje å skulle vurderast

foto