Fire vil bli avdelingsleiar på skulen. Sjå kven som har søkt

foto