Vil ha kompensasjon for ulempen med grensejustering