– Det må bli slutt på trenering og løftebrot, no treng vi handlekraftige politikarar

foto
Stad Høgre er skuffa over at det ikkje ligg inne oppstartsmidlar til Stad skipstunnel i det komande budsjettframlegget, og krev at no at ein slutter å halde kystfolket for narr. Foto: Snøhetta