Har berre fått svar på 25 av 140 testar. Ingen av desse var positive

foto