Færre inkassosaker i 2020: – Nedgangen i antall saker skyldes i all hovedsak ulike koronaeffekter

foto