– Om ein kan greie å forbetre rutene, vil det vere relativt lite