Å knytte seg til straumnettet for ny brannstasjon her kostar rundt 300.000 – om effektbehovet ikkje er høgare enn Linja trur