Utbrot i Nordfjord har 60 nærkontaktar – nokre av dei i nabokommunen