Føraren small inn i tunnelveggen. Har forklart at han ikkje hugsar noko frå kollisjonen